امکانات سامانه ارسال اس ام اس ساده شرکت سبز سربداران
کد 1211
لیست مکالمات
ارسال پیامک به صورت تکی
انتقال به موبایل
دفترچه تلفن
امکانات سامانه ارسال اس ام اس ویژه معمولی شرکت سبز سربداران
کد 1212
لیست مکالمات
ارسال پیامک از بانک اطلاعاتی
ارسال پیامک از طریق آدرس
ارسال پیامک از طریق بانک مشاغل
ارسال پیامک از طریق وب سرویس
ارسال پیامک از فایل اکسل
ارسال پیامک بازه ای در آینده
ارسال پیامک به شهر و استان ایرانسل
ارسال پیامک به صورت پیشرفته
ارسال پیامک به صورت تکی
ارسال پیامک به صورت گروهی
ارسال پیامک به گروه سنی و جنسیت
ارسال پیامک به گروه ویژه
ارسال پیامک پویا
ارسال پیامک پویا در آینده
ارسال پیامک تکی در آینده
ارسال پیامک تکی دوره ای
ارسال پیامک در سر رسید رویداد
ارسال پیامک در سر رسید مناسبت
ارسال پیامک در سررسید تولد
ارسال پیامک روزانه نرخ ارز و سکه
ارسال پیامک گروهی در آینده
ارسال پیامک گروهی دوره ای
ارسال پیامک منطقه ای
ارسال پیامک نظیر به نظیر
اعلام اوقات شرعی
افزودن شماره از فایل متنی
افزودن شماره ازفایل اکسل
الگوی پیامک
انتقال به موبایل
تحلیلگر پیام
دریافت پیامک از طریق آدرس
دفترچه تلفن
سیستم نوبت دهی
قالب متن پویا بر روی بانک اطلاعاتی
قالب متن پویا بر روی دفترچه تلفن
کنترل پنل از طریق موبایل
مدیریت بانک های اطلاعاتی
مسابقه
منشی پویا
منشی پیشرفته
منشی ساده
نظرسنجی
امکانات سامانه ارسال اس ام اس استاندارد شرکت سبز سربداران
کد 1213
لیست مکالمات
ارسال پیامک از بانک اطلاعاتی
ارسال پیامک از طریق بانک مشاغل
ارسال پیامک از فایل اکسل
ارسال پیامک بازه ای در آینده
ارسال پیامک به شهر و استان ایرانسل
ارسال پیامک به صورت پیشرفته
ارسال پیامک به صورت تکی
ارسال پیامک به صورت گروهی
ارسال پیامک به گروه ویژه
ارسال پیامک پویا
ارسال پیامک پویا در آینده
ارسال پیامک تکی در آینده
ارسال پیامک تکی دوره ای
ارسال پیامک گروهی در آینده
ارسال پیامک گروهی دوره ای
ارسال پیامک منطقه ای
ارسال پیامک نظیر به نظیر
اعلام اوقات شرعی
افزودن شماره از فایل متنی
افزودن شماره ازفایل اکسل
الگوی پیامک
انتقال به موبایل
دفترچه تلفن
کنترل پنل از طریق موبایل
مسابقه
منشی پویا
منشی پیشرفته
منشی ساده
نظرسنجی
امکانات سامانه ارسال اس ام اس حرفه ای شرکت سبز سربداران
کد 1214
لیست مکالمات
ارسال پیامک از بانک اطلاعاتی
ارسال پیامک از طریق آدرس
ارسال پیامک از طریق بانک مشاغل
ارسال پیامک از طریق وب سرویس
ارسال پیامک از فایل اکسل
ارسال پیامک بازه ای در آینده
ارسال پیامک به شهر و استان ایرانسل
ارسال پیامک به صورت پیشرفته
ارسال پیامک به صورت تکی
ارسال پیامک به صورت گروهی
ارسال پیامک به گروه سنی و جنسیت
ارسال پیامک به گروه ویژه
ارسال پیامک پویا
ارسال پیامک پویا در آینده
ارسال پیامک تکی در آینده
ارسال پیامک تکی دوره ای
ارسال پیامک در سر رسید رویداد
ارسال پیامک در سر رسید مناسبت
ارسال پیامک در سررسید تولد
ارسال پیامک روزانه نرخ ارز و سکه
ارسال پیامک گروهی در آینده
ارسال پیامک گروهی دوره ای
ارسال پیامک منطقه ای
ارسال پیامک نظیر به نظیر
اعلام اوقات شرعی
افزودن شماره از فایل متنی
افزودن شماره ازفایل اکسل
الگوی پیامک
انتقال به موبایل
تحلیلگر پیام
دریافت پیامک از طریق آدرس
دفترچه تلفن
سیستم نوبت دهی
قالب متن پویا بر روی بانک اطلاعاتی
قالب متن پویا بر روی دفترچه تلفن
کنترل پنل از طریق موبایل
مدیریت بانک های اطلاعاتی
مسابقه
منشی پویا
منشی پیشرفته
منشی ساده
نظرسنجی

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد

نام و نام خانوادگی *:
پست الکترونیکی :
شماره همراه *:
شماره ثابت *:
انتخاب محصول*: